ประจำปี 2557

FTES (Full Time Equivalent Student) ดาวน์โหลด
  สรุป FTES ประจำปีการศึกษา 2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2558)
  แยกตามสาขาประจำปี 2/2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 2 มีนาคม 2558)
  แยกตามสาขาประจำปี 1/2557 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กันยายน 2557)

 

 

POST: