ประจำปี 2556

FTES (Full Time Equivalent Student) ดาวน์โหลด
  แยกตามสาขาประจำปี 2/2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2556)
  แยกตามสาขาประจำปี 1/2556 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2556)

 

 

POST: