รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 1) ประจำปีการศึกษา 2559

244

 

รายการ
ดาวน์โหลด
รายละอียดการรับสมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ระดับปริญญาตรี และระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต   
    1. ประกาศและปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 1)
    2. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
    3. จำนวนรับสมัคร คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา และตารางสอบ  
        - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้จบ ปวช./ม.6)
        - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี (รับผู้จบ ปวช./ม.6)
        - ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา/ยกเว้นรายวิชา) และหลักสูตรต่อเนื่อง  (รับผู้จบ ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี)
        - ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู
    4. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
    5. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
กรอกใบสมัครออนไลน์ (ระหว่างวันที่ 14 มีนาคม  - 30 เมษายน 2559)
ใบสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์
ตัวอย่างการกรอกใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์
เอกสารที่ใช้สมัคร
จุดบริการรับชำระเงิน
ที่อยู่สําหรับติดหน้าซองสำหรับส่งเอกสารการสมัคร

 

POST:


กุลนภา เอี่ยมสะอาด

รบกวนสอบถามค่ะ อยากทราบว่าุหลักสูตรปวส. ยังสมัครสอบรับตรง ได้อยู่ใช่ไหมคะ ถึงวันที่ 30 เม.ย.2558 ใช่ไหมคะ? แล้วอยากทราบว่า หลักสูตรปวสของที่นี่ จะแตกต่างกับ ปวส ของอาชีวะหรือเทคนิค ไงยังบ้างคะ?

09/03/2559 | phone
สุวรรณี คำปนารถ

สวัสดีค่ะ พอดีเป็นผู้ปกครองของนักเรียนที่สนใจจะเข้าเรียนที่นี่นะคะ อยากสอบถามว่าที่นี่ให้สิทธิกับนักเรียนที่ผู้ปกครองเป็นผู้ทำคุณประโยชน์กับประเทศชาติ โดยการฝ่านการร่วมรบหรืออะไรทำนองนี้หรือไม่คะ โดยมีเอกสารยืนยันจากทางราชการมายื่นด้วยค่ะ ช่วยตอบด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะ

23/03/2559 | computer
ณัฐพร พึ่งประชา

เปิดรับสมัครนักศึกษา เทียบโอนระดับ ปวส.คณะคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วันไหนครับ

28/03/2559 | phone
nattapol.j

เรียนคุณ กุลนภา เอี่ยมสะอา�
 

ทางมหาวิทยาลัย รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 1) ประจำปีการศึกษา 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 ครับ สามารถสมัครได้เลยครับ รายละเอียดเพิ่มเติม 

04/04/2559 | computer
nattapol.j

เรียนคุณ สุวรรณี คำปนารถ

สามารถสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 1) ประจำปีการศึกษา 2559 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 ครับ และต้องปฏิบัติตามประกาศที่มหาวิทยากำหนดครับ  รายละเอียดเพิ่มเติม 

04/04/2559 | computer
nattapol.j

เรียนคุณ ณัฐพร พึ่งประชา

ระดับ ปวส. ไม่มีเทียบโอนครับ ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา/ยกเว้นรายวิชา) และหลักสูตรต่อเนื่อง  (รับผู้จบ ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี) ครับ รายละเอียดเพิ่มเติม 

04/04/2559 | computer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม