ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2563 รอบที่ 4 รับตรงทั่วไป

 

>>> คลิ๊กเพื่อกรอกข้อมูลรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา <<< 

กรณีเอกสารไม่ครบ เขียนแบบฟอร์มใบคำร้องทั่วไป (สวท.01)

ศูนย์นนทบุรี 

รายการ
รายชื่อ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

รายการ
รายชื่อ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์สุพรรณบุรี 

รายการ
รายชื่อ
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

รายการ
รายชื่อ
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

POST: