อธิการบดี ให้เกียรติมอบรางวัลโครงการ Krungsri 2 Campus 2015

      ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ได้มอบหมายให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นผู้ประสานงาน เพื่อจัดทำบัตรนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2558 ร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ในกิจกรรม “ Krungsri 2 Campus 2015” สิทธิพิเศษเฉพาะนักศึกษาปัจจุบันของสถาบันการศึกษา

     รางวัลที่ 1 iPad Air 2 wifi 16GB มูลค่า 18,083 บาท 
     รางวัลที่ 2 กล้อง GoPro รุ่น Hero มูลค่า 5,349 บาท 
     รางวัลที่ 3 Samsung Galaxy Tab 3V มูลค่า 5,390 บาท 
     รางวัลที่ 4 บัตรชมภาพยนตร์ Major Cineplex มูลค่า 500 บาท 

     ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบของรางวัลให้นักศึกษาที่ได้รับรางวัล เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559  ณ ห้องประชุมประตูชัย ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา
 


 

 

ภาพ/ข่าว  :  ณัฐพล  จงสมจิตต์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม