ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมคณะกรรมการประจำสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559  เมื่อวันจันทร์ที่ 27 มีนาคม 2560  ณ ห้องบริการนักศึกษา 2 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารศรีพิทยาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมใจ  บุญสรรค์ เป็นประธานการประชุม

 

 

ภาพ/ข่าว  :  วุฒิชัย ,ณัฐพล
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม