ประกาศผลสอบภาคการศึกษาที่ 1/2558

POST:


Natthawat

ท่านักศึกษายังไม่ได้ ประเมินอาจารย์ผู้สอน จะมีรอบสองอีกเมื่อไหร่ครับ

17/12/2558 | computer
nattapol.j

เรียนคุณ Natthawat   

ทางมหาวิทยาลัยจะเปิดในประเมินอาจารย์ผู้สอน 1/2558 รอบสุดท้าย ระหว่างวันที่ 28-29 ธ.ค.58 ครับ

19/12/2558 | computer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม