สวท. ดำเนินการทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ร่วมกับธนาคารกรุงศรีอยุธยา ดำเนินการจัดทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ สำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2563  ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่ ระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ถึง 1 สิงหาคม 2563
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 
ภาคปกติ  วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 ​ ภาคสมทบ  วันที่ 25 สิงหาคม 2563
ศูนย์นนทบุรี                         
ภาคปกติ  วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 ​ ภาคสมทบ  วันที่ 25 สิงหาคม 2563
ศูนย์สุพรรณบุรี 
ภาคปกติ  วันที่ 23-24 กรกฎาคม 2563 ​ ภาคสมทบ  วันที่ 25 สิงหาคม 2563
ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 
ภาคปกติ  วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2563 ​ ภาคสมทบ  วันที่ 1 สิงหาคม 2563
 

จัดทำโดย  : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: