ตัวอย่างภาพถ่ายนักศึกษาและบัณฑิต

ตัวอย่างภาพถ่ายนักศึกษาที่ถูกระเบียบ สำหรับติดขอเอกสารการศึกษากับทางมหาวิทยาลัย
(ภาพขนาด 1 นิ้ว กว้าง 3.25 ซม. x ยาว 2.50 ซม.)
นักศึกษาชาย
รูปถ่ายนักศึกษาชายที่ถูกระเบียบ
นักศึกษาหญิง
รูปถ่ายนักศึกษาหญิงที่ถูกระเบียบ
 
นักศึกษามุสลิม
 
ตัวอย่างภาพถ่ายนักศึกษาที่ผิดระเบียบ 
   
 ตัวอย่างภาพถ่ายบัณฑิตที่ถูกต้อง สำหรับขอเอกสารสำเร็จการศึกษากับทางมหาวิทยาลัย
บัณฑิตชาย
บัณฑิตหญิง
บัณฑิตชาย
บัณฑิตหญิง
บัณฑิตมุสลิม
บัณฑิตหญิงที่เป็นข้าราชการหรือ
​พนักงานของรัฐ 
 
บัณฑิตชายที่เป็นข้าราชการหรือ
พนักงานของรัฐ
บัณฑิตหญิงที่เป็นข้าราชการหรือ
​พนักงานของรัฐ
 
บัณฑิตชายที่ได้รับแต่งตั้งยศ ว่าที่ร้อยตรี
 

 

ตัวอย่างภาพถ่ายบัณฑิตที่ไม่ถูกต้อง
สำรดต้นแขนผิด (ที่ถูกต้อง คือ แบ่งเป็น 3 ตอน)
เสื้อด้านในสั้นกว่าระดับข้อศอก
แถบสำรด และแขนเสื้อขาด
แถบสำรดขาดแสดงไม่ชัดเจน

POST:

admin |