การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาระบบกลาง (TCAS ) ประจำปีการศึกษา 2561

รายการ
ดาวน์โหลด
รายละเอียดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับปริญญาตรี   
   1. ประกาศและปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) 
   2. หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
   3. จำนวนรับสมัคร คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา ตารางสอบ และรายละเอียดวิชาที่สอบ  
        - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี (รับผู้จบ ม.6)
   4. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
   5. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
   6. กรอกใบสมัครออนไลน์ 
   10. จุดบริการรับชำระเงิน
   11. ที่อยู่สําหรับติดหน้าซองสำหรับส่งเอกสารการสมัคร
ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระบบกลาง (TCAS) ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ ป.ตรี)

 

POST:


ชรินทร์ทิพย์

รอบ portfolio รับแค่คณะครุศาสตร์กับคณะวิศวกรรมศาสตร์เท่านั้นหรอค่ะ คณะอื่นรับรอบนี่มั้ยค่ะ

30/09/2560 | computer
nattapol.j

คุณ ชรินทร์ทิพย์
  มีเปิดรับทุกคณะครับ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ระเบียบการรับสมัครด้านบนนะครับ

06/10/2560 | computer
nattapol.j

คุณ วิภาษ วันเจริญสุข
  ถ้าต้องการสมัครหลักสูตรเทียบโอน สามารถดูรายละเอียด คลิ๊กเลยครับ

06/10/2560 | computer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม