สวท.ร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานายทัตเทพ  อยู่บรรพต  นักวิชาการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมบริจาคโลหิตกับเหล่ากาชาดจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะโลหิตขาดแคลนและช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องใช้โลหิตในการรักษาเป็นประจำในกลุ่มโรคธาลัสซีเมีย กลุ่มโรคล้างไต และสำรองโลหิตไว้ในกรณีอุบัติเหตุฉุกเฉินต่างๆ ในภาวะขาดแคลน เมื่อวันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยรถ Mobile Unit ของภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี
 

จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: