กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557

 

รายนามบัณฑิตและมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2557 เรียงตามลำดับแถวซ้าย-ขวา 
  มหาบัณฑิต
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  คณะศิลปศาสตร์
*** บัณฑิตและมหาบัณฑิต ตรวจสอบ ชื่อ และ นามสกุล ของตนเอง
หากมีความผิดพลาดให้แจ้งข้อมูลได้ที่กล่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง ***
 
  ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง การแต่งกายและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 28   
 รายชื่อบัณฑิต และอาจารย์กำกับแถว
ดาวน์โหลดเอกสาร
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของพระภิกษุสงฆ์
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เรื่อง การแต่งกายและกำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 29 ประจำปีการศึกษา 2557
ลงทะเบียนบัณฑิต ในระบบศิษย์เก่าของ มทร.สุวรรณภูมิ http://alumni.rmutsb.ac.th/
ภาพการเตรียมความพร้อม การแต่งกายก่อนเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ภาพเหตุการณ์พิธีพระราชทานปริญญาบัตร (โดย งานประชาสัมพันธ์ มทร.สุวรรณภูมิ) 
แผนที่เดินทางไป มทร.ธัญบุรี งานพระราชทานปริญญาบัตร 
แผนผัง มทร.ธัญบุรี งานพระราชทานปริญญาบัตร 

 

 

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม