ผู้ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

609

POST:


Phatcharin Phlerak

รายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ผู้สำเร็จดารศึดษาภาคฤดูร้อน

21/08/2560 | phone
Kanjanar

ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา2559

22/08/2560 | phone
nattapol.j

สามารถตรวจสอบรายชื่อมหาบัณฑิตและบัณฑิตได้ที่ลิ้ง
 http://www.register.rmutsb.ac.th/th/news_detail.php?newsid=news20170821150846 ครับ
หากมีความผิดพลาด กรุณา
ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 089-8036264  ครับ

27/09/2560 | computer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม