รายนามมหาบัณฑิตและบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

900

รายนามมหาบัณฑิตและบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 เรียงตามลำดับแถวซ้าย-ขวา 
   มหาบัณฑิต E-Book
  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม E-Book
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร E-Book
  คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ E-Book
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  E-Book
  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์  E-Book
  คณะศิลปศาสตร์    E-Book  

*** มหาบัณฑิตและบัณฑิต ตรวจสอบ ชื่อ และ นามสกุล ของตนเอง หากมีความผิดพลาดให้แจ้งข้อมูลได้ที่กล่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 089-8036264 ***

รายนามอาจารย์กำกับแถว 
   อาจารย์กำกับแถว ซ้าย-ขวา   
ดาวห์โหลดเอกสาร 
   ประกาศ เรื่อง การแต่งกายและกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559   
   กำหนดการแนบท้ายประกาศ   
   ผังที่นั่งบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559   

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม