แผนผังการเดินทาง และวีดีทัศน์แนวปฏิบัติพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

999

แผนผังการเดินทางไปงานพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559
   คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรราชมงคล ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559 
   แผนที่เส้นทางเดิมรถไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
   ผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
วีดีทัศน์แนวปฏิบัติพิธีพระราชทานปริญญาบัตร
   วีดีทัศน์แนวปฏิบัติพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับอาจารย์กำกับแถว 
   วีดีทัศน์แนวปฏิบัติพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม