สวท.ดำเนินการฝึกซ้อมย่อยรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2560 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิต กำกับการฝึกซ้อมของบัณฑิตบนเวที ประสานงานร่วมกับอาจารย์กำกับแถวและฝ่ายพิธีการ เพื่อให้บัณฑิตปฏิบัติตามขั้นตอนการรับพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างถูกต้อง ในการฝึกซ้อมย่อยรวมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559  ณ หอประชุมใหญ่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา

 
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 

 


 

 

 

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม