สวท. ขนย้ายปกปริญญาบัตรไปยังหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2559


 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขนย้ายปกปริญญาบัตร เพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่มหาบัณฑิตและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา  2559  เมื่อวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2559  จาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร 23)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

 

ภาพ/ข่าว  :  ภักดี  รัตนวิจิตรสกุล
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


 

POST: