รายนามมหาบัณฑิตและบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560

747

 

 

 

รายนามมหาบัณฑิตและบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 เรียงตามลำดับแถวซ้าย-ขวา 
   มหาบัณฑิต 
   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
   คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ   
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
   คณะศิลปศาสตร์   

 

 

*** มหาบัณฑิตและบัณฑิต ตรวจสอบ ชื่อ และ นามสกุล ของตนเอง หากมีความผิดพลาดให้แจ้งข้อมูลได้ที่กล่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 089-8036264 ***

รายนามอาจารย์กำกับแถว 
   อาจารย์กำกับแถว ซ้าย-ขวา   
   วีดีทัศน์แนวปฏิบัติพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับอาจารย์กำกับแถว   
ดาวห์โหลดเอกสาร 
   ระกาศ เรื่อง การแต่งกายและกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560   
   ประกาศเรื่อง การปฏิบัติตนของบัณฑิตในการสวมชุดครุยวิทยฐานะ  
   กำหนดการแนบท้ายประกาศ   
   ผังที่นั่งบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560  
   ตัวอย่างการแต่งกายของบัณฑิตและมหาบัณฑิต   
   ตัวอย่างการรับพระราชทานปริญญาบัตรที่ไม่ถูกต้อง     
   ตัวอย่างการรับพระราชทานปริญญาบัตรที่ถูกต้อง    
   คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรราชมงคล ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560   
   แผนที่เส้นทางเดิมรถไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
   ผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี   
   วีดีทัศน์แนวปฏิบัติพิธีพระราชทานปริญญาบัตร   

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม