รายนามมหาบัณฑิตและบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561

982

รายนามมหาบัณฑิตและบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2561 เรียงตามลำดับแถวซ้าย-ขวา 
   มหาบัณฑิต 
   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร 
   คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
   คณะศิลปศาสตร์ 

 

>>>คลิกเพื่อเข้าระบบค้นหารายชื่อบัณฑิต<<< 

*** มหาบัณฑิตและบัณฑิต ตรวจสอบ ชื่อ และ นามสกุล ของตนเอง หากต้องการแก้ไขข้อมูล ให้แจ้งข้อมูลได้ที่กล่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง หรือ ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน โทรศัพท์ 089-8036264 ***

รายนามอาจารย์กำกับแถว 
   อาจารย์กำกับแถว ซ้าย-ขวา 
   วีดีทัศน์แนวปฏิบัติพิธีพระราชทานปริญญาบัตร สำหรับอาจารย์กำกับแถว 
ดาวห์โหลดเอกสาร 
   ระกาศ เรื่อง การแต่งกายและกำหนดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 
   ประกาศเรื่อง การปฏิบัติตนของบัณฑิตในการสวมชุดครุยวิทยฐานะ
   กำหนดการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ปีการศึกษา 2561  
   ผังที่นั่งบัณฑิต พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561
   ตัวอย่างการแต่งกายของบัณฑิตและมหาบัณฑิต 
   ตัวอย่างการรับพระราชทานปริญญาบัตรที่ไม่ถูกต้อง   
   ตัวอย่างการรับพระราชทานปริญญาบัตรที่ถูกต้อง  
   คู่มือการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรราชมงคล ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 
   แผนที่เส้นทางเดิมรถไปยังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
   ผังมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
   วีดีทัศน์แนวปฏิบัติพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
   ตัวอย่างการพับและถือชุดครุย

POST: