สวท. ดำเนินการฝึกซ้อมใหญ่ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการฝึกซ้อมบัณฑิต กำกับการฝึกซ้อมของบัณฑิตบนเวที ประสานงานร่วมกับอาจารย์กำกับแถวและฝ่ายพิธีการ เพื่อให้บัณฑิตปฏิบัติตามขั้นตอนการรับพระราชทานปริญญาบัตรได้อย่างถูกต้อง ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2562 ณ หอประชุมราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 

 ประมวลภาพการฝึกซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
 
จัดทำโดย  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: