แจ้งบัณฑิตที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกิน ตรงกับวันซ้อมใหญ่ หรือวันรับพระราชทานปริญญาบัตร

1181

รายการ
ไฟล์ข้อมูล
1.ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับบัณฑิตที่เข้ารับการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการตรงกับวันพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 34 ประจำปีการศึกษา 2562
2.แบบฟอร์มคำร้องที่ใช้ในการดำเนินการ

 

 

 

12

 

 

POST: