สวท.จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้โครงการสหกิจศึกษา จังหวัดสุพรรณบุรี

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้โครงการสหกิจศึกษา กับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีเครือข่ายสถานประกอบการที่รับนักศึกษาสหกิจศึกษาเพิ่มขึ้น และนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติสหกิจศึกษาตรงตามสาขาวิชาชีพ มีทักษะฝีมือแรงงานที่สูงขึ้น และสอดคล้องกับความต้องการกับภาคการผลิตและบริการ โดยมี นายสุรพล  พลอยสุข รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน นายธีรพล ขุนเมือง ประธานกรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา และ นายทรงพล  ทิมาศาสตร์  ที่ปรึกษากรรมการกำกับนโยบายสหกิจศึกษา ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี เขต 1

 

ภาพ/ข่าว  : ณัฐพล/ทิพย์วัน

จัดทำโดย  : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST: