V-NET ประจำปีการศึกษา 2560

สามารถสแกน QR Code เพื่อเข้ากลุ่ม LINE V-NET

 

คำสั่งระดับสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
 
    คำสั่ง สทศ. ที่ 173/2560 คณะทำงานระดับ สทศ.
    คำสั่ง สทศ. ที่ 199/2560 แก้ไขบุคลากรในคณะทำงาน ระดับ สทศ.

 

คำสั่งระดับศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 
    คำสั่ง มทรส. ที่ 1/2560 คณะทำงานระดับ มทรส.
    คำสั่ง มทรส. ที่ 2/2560 คณะกรรมการประจำศูนย์สอบ มทรส. หันตรา
    คำสั่ง มทรส. ที่ 3/2560 คณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบ มทรส. หันตรา

 

คำสั่งระดับสนามสอบ
 
     สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 
         - สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา (เพิ่มเติม) 
     สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
         - สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ (เพิ่มเติม)
     สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
         -  สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา (เพิ่มเติม) 
    สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
    สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
    สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

 

จำนวนนักเรียน และจำนวนห้องสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 
       
    จำนวนนักเรียน และจำนวนห้องสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2  จำแนกตามจังหวัดของสนามสอบ 
    จำนวนนักเรียน และจำนวนห้องสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวช.3 จำแนกตามสนามสอบและสถานศึกษา 
    จำนวนนักเรียน และจำนวนห้องสอบ V-NET ปีการศึกษา 2560 ระดับ ปวส.2 จำแนกตามสนามสอบและสถานศึกษา 

 

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม