V-NET ประจำปีการศึกษา 2561

คำสั่งระดับสนามสอบ
 
     สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
     สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 
     สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
    สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
    สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
    สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

 

จำนวนนักเรียน และจำนวนห้องสอบ V-NET ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2 
       
    จำนวนนักเรียน และจำนวนห้องสอบ V-NET ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.3 และ ปวส.2  จำแนกตามจังหวัดของสนามสอบ 
    จำนวนนักเรียน และจำนวนห้องสอบ V-NET ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวช.3 จำแนกตามสนามสอบและสถานศึกษา 
    จำนวนนักเรียน และจำนวนห้องสอบ V-NET ปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวส.2 จำแนกตามสนามสอบและสถานศึกษา 

 

เอกสารข้อมูลการจัดสอบ/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
 
    คู่มือการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ระดับ ปวช. 3 และ ปวส. 2 ประจำปีการศึกษา 2561
    วิดีโอการจัดสอบ V-NET ประจำปีการศึกษา 2561 ลิขสิทธิ์ สทศ. 

 

POST: