V-NET ประจำปีการศึกษา 2562

คำสั่งระดับศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 
    คำสั่ง มทรส. ที่ 1/2562 แต่งตั้งคณะทำงานระดับ มทรส.
    คำสั่ง มทรส. ที่ 2/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประจำศูนย์สอบ มทรส. หันตรา
    คำสั่ง มทรส. ที่ 3/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการตัวแทนศูนย์สอบ มทรส. หันตรา
    คำสั่ง มทรส. ที่ 6/2562 แต่งตั้งประธานศูนย์สอบ มทรส. หันตรา
คำสั่งระดับสนามสอบ
 
     สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 
     สนามสอบวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ
     สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา
     สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
     สนามสอบวิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี
     สนามสอบวิทยาลัยอาชีวศึกษาสิงห์บุรี

 

POST: