ประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี Admission ประจำปีการศึกษา 2557

รายการ
ลิงค์
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตั้งแต่ 1 - 7 ก. ค. 2557 
2. ประกาศ  ปฏิทิน  และตารางสอบคัดเลือก


 

POST:


mint

การสัมภาษณ์ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาภูมิสถาปัตยกรรม ต้องไช้ portforlio เกี่ยวกับศิลปะ หรือรวบรวมผลงานศิลปะหรือเปล่าคะ ถ้าไม่ใช้ได้ไหม

01/07/2557 | computer
nattapol.j

เรียนคุณ mint

หลักฐานที่ต้องเตรียมมาในวันสอบสัมภาษณ์ คือ
1. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา (ฉบับจริง)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาบัตรประชาชน
4 หลักฐานการสมัครในระบบกลาง (Admissions) ของ สอท. และผลคะแนนสอบ (ถ้ามี)
 ส่วน หลักฐานอื่น ๆ จะนำมาก็ได้ครับ

02/07/2557 | computer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม