ประเมินอาจารย์ผู้สอน ภาคการศึกษาฤดูร้อนที่ 2/2556

ดาวน์โหลด ตัวอย่างขั้นตอนการประเมินอาจารย์ผู้สอน ผ่านระบบทะเบียนนักศึกษา

POST:

admin |

kanokporn

เรื่อง ประเมินอาจารย์ผู้สอน เนื่องจากข้าพเจ้าประเมินอาจารย์ผู้สอนไม่ทันระยะเวลาที่กำหนด อยากทราบว่ามีการประเมินรอบสองหรือไม่อย่างไรค่ะ ถ้าไม่มีจะต้องทำอย่างไร ขอคำปรึกษาด้วยค่ะ ขอบพระคุณค่ะ

29/07/2557 | computer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม