ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2557 (รอบเพิ่มติม)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
และระดับปริญญาตรี  ประจำปีการศึกษา  2557 (เพิ่มเติม)
รายงานตัวขึ้นทะเบียนพร้อมชำระเงินเป็นนักศึกษา กรอกข้อมูลออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  htpp://reg.rmutsb.ac.th/rmutsb/web_admin

และนำเอกสารมาส่งด้วยตนเอง ณ ศูนย์ที่สอบได้ ระหว่างวันที่ 15 - 18 กรกฎาคม 2557

คณะ
ตรวจสอบรายชื่อ
1) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2) เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3) บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5) วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
6) ศิลปศาสตร์
* ขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
* ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
* กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557  
รายการ
ลิงค์
1. คู่มือขั้นตอนการรายงานตัว
2. ตรวจสอบสถานะ
3. จุดบริการรับชำระเงิน
ศูนย์พื้นที่
สถานที่รับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ภาพสถานที่
1. หันตรา อาคาร 23 ชั้น 1 ห้อง 23115 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. นนทบุรี เขตใต้ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้องงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. วาสุรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3107 งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. สุพรรณบุรี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 ---------------------------------------------------------------------------------------

 

POST:


talalan

ตารางเรียนปรับพื้นฐานดูได้จากไหนค่ะ

18/07/2557 | phone
admin_rmutsb

ตารางเรียนปรับพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2557
http://register.rmutsb.ac.th/th/news_detail.php?newsid=news201407201207675

20/07/2557 | computer
Sujitra

กองพัฒนาการนักศึกษาอยู่เขตไหนคะ

21/07/2557 | computer
admin_rmutsb

Sujitra : กองพัฒนานักศึกษา ศูนย์นนทบุรี อยู่เขตใต้ อาคาร 4 ชั้น 3

21/07/2557 | computer
arnon

ผมมารายงานตัวเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาไม่ทัน ควรทำอย่างไรดีครับ ผมจะสามารถไปขึ้นทะเบียนได้หรือเปล่าครับ

21/07/2557 | computer
admin_rmutsb

arnon : หมดระยะเวลาการขึ้นทะเบียนแล้วครับ

22/07/2557 | computer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม