ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระบบกลาง Admission ประจำปีการศึกษา 2557

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ในระบบกลาง Admission  ประจำปีการศึกษา  2557
รายงานตัวขึ้นทะเบียนพร้อมชำระเงินเป็นนักศึกษา กรอกข้อมูลออนไลน์ผ่านเว็บไซต์  htpp://reg.rmutsb.ac.th/rmutsb/web_admin

และนำเอกสารมาส่งด้วยตนเอง ณ ศูนย์ที่สอบได้ ระหว่างวันที่ 15 - 18 กรกฎาคม 2557

คณะ
ตรวจสอบรายชื่อ
1) ครุศาสตร์อุตสาหกรรม
2) เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
3) บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
4) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
5) วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
6) ศิลปศาสตร์
7) เปลี่ยนแปลงและเพิ่มรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
* ขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
* ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
* กำหนดการสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2557  
รายการ
ลิงค์
1. คู่มือขั้นตอนการรายงานตัว
2. ตรวจสอบสถานะ
3. จุดบริการรับชำระเงิน
ศูนย์พื้นที่
สถานที่รับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
ภาพสถานที่
1. หันตรา อาคาร 23 ชั้น 1 ห้อง 23115 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2. นนทบุรี เขตใต้ อาคาร 6 ชั้น 3 ห้องงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
3. วาสุรี อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 3107 งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
4. สุพรรณบุรี อาคาร 1 ชั้น 1 ห้องงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 ---------------------------------------------------------------------------------------

 

POST:


ปิยเรศ อาจรอด

จะพิมพ์แบบฟอร์มรายงานตัวอ่ะค่ะ แต่พอเข้าไปตรวจสอบสถานะมันเป็นข้อมูลของใบสมัคร รอบโควต้าอ่ะค่ะ ติดรอบแอดแต่ข้อมูลไม่ขึ้นต้องทำยังไงค่ะ ?

15/07/2557 | computer
admin_rmutsb

ปิยเรศ อาจรอด ให้เลือก เลขที่ใบสมัคร  I5711934 แล้วจริงพิมพ์แบบฟอร์มครับ

15/07/2557 | computer
Pavida

เรียนปรับพื้นฐานคณะศิลปศาสตร์ เริ่มกี่โมงถึงกี่โมงค่ะ เรียนที่ไหนค่ะ

18/07/2557 | tablet

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม