ตารางสอบเทียบโอนผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1)

ตารางสอบเทียบโอนผลการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2557 (ครั้งที่ 1)
ลำดับที่
ศูนย์พื้นที่
ตารางสอบ
1. วาสุกรี
2. สุพรรณบุรี
3. หันตรา

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม