สวท. ขนย้ายปกปริญญาบัตรไปยังหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2556สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขนย้ายปกปริญญาบัตรไปยังหอประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา  2556   

          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขนย้ายปกปริญญาบัตร เพื่อเตรียมความพร้อมงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่มหาบัณฑิตและบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา  2556  เมื่อวันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2557  จาก สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารศรีพิทยาคาร (อาคาร 23)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา ไปยังหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


 

ภาพ/ข่าว  :  ณัฐพล  จงสมจิตต์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม