ประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557

***หมายเหตุ   กลุ่มเรียนดังต่อไปนี้ ไม่สามารถประกาศผลการศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2557 ได้  เนื่องจากอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไม่ส่งผลการศึกษาตามกำหนดเวลา***

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร

  AGM45641N

  AGM45741N

  ASC45741N

  ASC45742N

  PSA45721N

  PSA45741N

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  กจ.45721N (ปวช.)

  กจ.45721N (ม.6)

  คธ.45721N (ปวช.)

  คธ.45721N (ม.6)

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  CSS45741N

 

POST:


registrar

ประกาศผล ๓๑ ธ.ค. ๕๗ ครับ

20/12/2557 | computer
Jameekon Ruttananukul

ถ้าสงสัยวิชาที่เราติด f แต่เรามั่นใจว่าส่งงานครบ คะแนนก็ปานกลาง แต่ได้ f มาควรทำยังไงครับ หรือติดต่อเจ้าของรายวิชาที่ได้ f มา

01/01/2558 | phone
tanyanee

รหัสผ่านหายทำไงค่ะ

02/01/2558 | computer
registrar

Jameekon Ruttananukul : นศ.มีสิทธิ์ในการขอตรวจสอบคะแนนเก็บและคะแนนสอบได้จาก อ.ประจำวิชาครับ (นั่นเป็นสิทธิ์ของ นศ. โดยชอบธรรมครับ)

04/01/2558 | computer
registrar

tanyanee : ติดต่อกับ สำนักวิทยบริการฯ (ตึกห้องสมุด) เพื่อขอรับรหัสผ่านใหม่ครับ

04/01/2558 | computer
jaturong

นักศึกษา วิศวกรรม ปี2 ภาคสมทบ ไม่สามารถดูผลสอบ 2/2527 ได้ ผู้ดูแลตรวจสอบให้ด้วยครับ

05/01/2558 | computer
registrar

jaturong : ระแบบแจ้งเตือน (ตัวอักษรสีแดง) ว่าอะไรครับ

07/01/2558 | computer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม