การลงทะเบียนผ่านระบบทะเบียนและประมวลผล นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจฯ

POST:


Sujitra

พอดีหนูเทียบ โอนวิชา หลักสถิติธุรกิจได้ แต่หนูลงทะเบียนต่อไม่ได้ เนื่องจาก ตอนเทอม 1 หนูไม่ได้ลงเรียนวิชานี้เพราะเทียบโอนวิชาได้ควรทำอย่างไรคะ

08/01/2558 | phone
registrar

Sujitra : ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ครับ
1. ชื่อ - นามสกุล
2. รายวิชาที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้

08/01/2558 | computer
Papassorn

คือผมชื่อนาย ปภัสสร โพธิ์พงษ์ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัสนักศึกษา 155333241122 ห้อง BIT15543N ตอนนี้ชั้นปีที่ 3 ทำการลงทะเบียนในเทอมที่ 2 มีปัญหาในระบบเรื่องการลงทะเบียนเรียนครับ คือผมกดยืนยันการลงทะเบียนไปในช่วงวันที่ 3-6 ตอนที่ระบบมีปัญหาครับ แล้วคราวนี้ระบบไม่ได้บันทึกรายวิชาของผมลงไป เหมือนว่าผมลงทะเบียนแต่ถอนรายวิชาออกทั้งหมดครับ ทั้งที่ผมกดยืนยันรายวิชาไปทั้ง 5 วิชาครับ ปัญหาคือผมต้องแก้ไขยังไงครับ เพราะผมลองเข้าไปใน reg.rmutsb.ac.th เพื่อทำการลงทะเบียนใหม่ แต่ทำไม่ได้ เพราะมันบันทึกลงไปแล้ว เบอร์ติดต่อ 082-448-7461 email : spriten.papassorn@gmail.com Facebook : facebook.com/sspicy Line : papassornn

08/01/2558 | tablet
registrar

Papassorn : ลองเข้าระบบใหม่อีกครั้งครับ

08/01/2558 | computer
นายจักรพันธ์ แพงคำอ้วน

ผมชื่อนาย จักรพันธ์ แพงคำอ้วน คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ รหัสนักศึกษา 155333241118 ห้อง BIT15543N ตอนนี้ชั้นปีที่ 3 ทำการลงทะเบียนในเทอมที่ 2 มีปัญหาในระบบเรื่องการลงทะเบียนเรียนครับ คือผมกดยืนยันการลงทะเบียนไปในช่วงวันที่ 3-6 ตอนที่ระบบมีปัญหาครับ เพราะผมลองเข้าไปใน reg.rmutsb.ac.th เพื่อทำการลงทะเบียนใหม่ แต่ทำไม่ได้ เพราะมันบันทึกลงไปแล้ว เบอร์ติดต่อ 089 866 4060

08/01/2558 | computer
registrar

นายจักรพันธ์ : แจ้งทะเบียนศูนย์นนทบุรีให้แล้วครับ หากสะดวกเข้าไปติดต่อที่งานทะเบียนได้เลยครับ

09/01/2558 | computer
นายสิทธิศักดิ์ สทิม

เมื่อวันที่ 3 มกราคม ได้ทำการลงทะเบียนรายวิชาจำนวน 5 วิชา แต่ระบบขึ้นวาไท่ทัรายวืชาที่ลงทะเบียน ชื่อนายสิทธิศักดิ์ สทิม รหัสนักศึกษา 155333241114 คณะบริหาร สาขาสารสนเทศ ปี3

09/01/2558 | phone
registrar

นายสิทธิศักดิ์ : ติดต่องานทะเบียนเพื่อลงทะเบียนใหม่อีกครั้งครับ

09/01/2558 | computer
อธิเบต

คือผมได้ใส่ Size เสื้อกิจกรรมและกางเกงวอร์ม ผิด Size ครับจะแก้ไขอย่างไรต้องดำเนินการอย่างไรครับ ขอบคุณครับ

24/01/2558 | computer
registrar

อธิเบต : แจ้งได้ที่งานกิจกรรมประจำศูนย์พื้นที่ครับ

27/01/2558 | computer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม