กำหนดการประเมินอาจารย์ผู้สอน ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2558

POST:


supanon doungkamol

118/19 หมู่.8 ตำบล.หัวรอ อ.พนะนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

17/11/2558 | computer
ทรงภพ บงสีดา

ทำแบบประเมินอาจารย์ไม่ทันครับ แล้วต้องทำยังไง

18/12/2558 | computer
nutkamol

จะเปิดประเมินรอบสองไหมค่ะ แล้วเปิดเมื่อไร

19/12/2558 | phone
nattapol.j

ทางมหาวิทยาลัยจะเปิดให้ประเมินอาจารย์ผู้สอน 1/2558 รอบสุดท้าย ระหว่างวันที่ 28-29 ธ.ค.58 ครับ

19/12/2558 | computer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม