ปฏิทินการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาที่ 2/2558 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี

 


POST:


Setsuna F Seiei

ทำไมถึงต้องเลื่อนครับ

19/12/2558 | computer
nattapol.j

เรียนคุณ Setsuna F Seiei

เพราะทางมหาวิทยาลัยเป็นเจ้าภาพกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 32 ครับ

19/12/2558 | computer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม