รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 2) ประจำปีการศึกษา 2559

257

รายการ
ดาวน์โหลด
รายละอียดการรับสมัครระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี   
    1. ประกาศและปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 2)
    2. การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
    3. จำนวนรับสมัคร คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา และตารางสอบ  
        - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้จบ ปวช./ม.6)
        - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี (รับผู้จบ ปวช./ม.6)
        - ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา/ยกเว้นรายวิชา) และหลักสูตรต่อเนื่อง  (รับผู้จบ ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี)
    4. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
    5. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
กรอกใบสมัครออนไลน์ (ระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม  - 1 กรกฎาคม 2559)
ใบสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์
ตัวอย่างการกรอกใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์
จุดบริการรับชำระเงิน
ที่อยู่สําหรับติดหน้าซองสำหรับส่งเอกสารการสมัคร
 

 

POST:


Naii

วิศวะโยธานี้รับสายคณิต-อังกฤษ หรือป่าวครับ ปล.น้องฝากถามมาครับ

18/05/2559 | computer
nattapol.j

Naii 
สาขาวิศวกรรมโยธา รับ คุณวุฒิ 
ปวช. ประเภทชางอุตสาหกรรม หรือ ม.6 เนนกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตรและกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตรหรือเทียบเทา

23/05/2559 | computer
EArth

พี่ครับเพื่อนผมจะสมัครเรียนแต่เลือกวิชาเอกไม่ได้อ่ะครับทำไงหรือยังไม่ต้องใส่อ่ะครับ ??????

28/05/2559 | computer
Chelios

อยากทราบว่า ผมติดตัวสำรองอ่าครับ หากมีคนสละสิทธิ์ ทางมหาลัยจะติดต่อกลับมาภายในกี่วันหรอครับ

29/05/2559 | computer
Ploy

สาขาการจัดการ ศูนย์หันตรา รับแค่5คนจริงๆหรอคะ

31/05/2559 | phone
Veeraya

เรียนถึงปวส.2แล้วค่ะ แล้วเรียนไม่ผ่านเพราะไม่ใช่สาขาที่ถนัดด้วย จะซิ่วมาเรียนปวส.1สาขาใหม่ คือสงสัยว่ามีวิชาบางตัวทีเราเรียนไปแล้วตอนปวส.1 เราโอนเกรดได้ไหมคะ หรือว่าต้องเริ่มใหม่หมดเลย

31/05/2559 | phone
nattapol.j

คุณ EArth

ต้องเลือกคุณวุฒิที่ใช้สมัครให้ถูกต้องตามระเบียบการรับสมัคุรครับ

08/06/2559 | computer
nattapol.j

คุณ Chelios
ต้องรอประกาศจากทางคณะที่สมัครครับ

08/06/2559 | computer
nattapol.j

คุณ Ploy
จำนวนที่รับสมัครตามระเบียบการรับสมัครตามที่คณะส่งมาครับครับ

08/06/2559 | computer
nattapol.j

คุณ Veeraya
ต้องติดต่อคณะที่นักศึกษาสังกัดครับ

08/06/2559 | computer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม