สวท.และคณะ จัดทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2558สวท.และคณะจัดทดสอบสมรรถนะภาษาอังกฤษ
          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มอบหมายให้สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดการทดสอบความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สำหรับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 ครั้งที่ 1 สำหรับนักศึกษาทุกคณะ  ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00-12.00 น. 
 

 

 

 

ภาพ/ข่าว  :  วุฒิชัย, ณัฐพล
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม