ประกาศการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี Admission ประจำปีการศึกษา 2559

268

รายการ
ลิงค์
 1. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ระหว่างวันที่ 5 - 14 มิ.ย. 2559 
 2. ประกาศ  ปฏิทิน  และตารางสอบคัดเลือก
 

POST:


พิสิษฐ์ พรมสามพราน

วันที่ไปสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อ ผมต่อใช้เอกสารใบตรวจสุขภาพไปประกอบการสัมภาษณ์ด้วยมั้ยครับ ถ้าใช้ขอลิงค์พิมพ์ใบตรวจสุขภาพหน่อยครับ

05/06/2559 | computer
nattapol.j

พิสิษฐ์ พรมสามพรา� 

เอกสารใบตรวจสุขภาพไม่ต้องใช้ครับ เอกสารที่ใช้ตามประกาศข้อที่ 2 ครับ  https://drive.google.com/file/d/0B9mOeM17TTyYTVRFZUR0QzhVX1k/view

08/06/2559 | computer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม