แสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ.2559


แสดงความยินดีกับนักศึกษาได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่น
นายธีรยุทธ์  หล่อเลิศรัตน์ อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ในฐานะตัวแทน สภามหาวิทยาลัย ฯ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี กับ นางสาวจารุกุล  แก้วลอย นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ จากการได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสหกิจศึกษาดีเด่น พ.ศ. ๒๕๕๙ สำหรับสถาบันการศึกษาในเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษา ของเครือข่ายอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ฯ อาคาราชมงคล ๓๖ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์นนทบุรี เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙


 

 

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม