รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

401

 

รายการ
ดาวน์โหลด
   1. ประกาศและปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
   2. เกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ และขั้นตอนการสมัคร
   3. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
   4. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
   5. จำนวนรับสมัคร และคุณสมบัติของผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระบบรับตรงวิชาการ/กีฬาหรือความสามารถพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560  
      - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับคุณวุฒิ ปวช./ม.6)
      - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี (รับคุณวุฒิ ปวช./ม.6)
      - ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา/ยกเว้นรายวิชา) และหลักสูตรต่อเนื่อง (ภาคปกติ และภาคสมทบ)
         
(รับคุณวุฒิ ปวส. หรือ อนุปริญญา หรือเทียบเท่า)
  6. กรอกใบสมัครออนไลน์ และชำระเงินค่าสมัคร วันที่ 3 ต.ค. - 30 พ.ย. 589
  7. ใบสมัครและใบชําระเงินค่าสมัครระบบรับตรง (Pay in) กรณีสมัครทางไปรษณีย์
  8. จุดบริการรับชำระเงิน
  9. ที่อยู่สําหรับติดหน้าซอง  ส่งเอกสารการสมัครระบบรับตรง

 

POST:


ประไพภรณ์

ภาคเสาร์-อาทิตย์ มีเปิดสอนสาขาอะไรบ้างคะ แล้วค่าเทอมเท่าไหร่ สามารถเทียบโอนจาก ปวส ได้ไหมคะ

01/10/2559 | phone
Pratchaya

หนูสมัครรับตรงที่ท่าวาสุกรีผ่านทางเว็บไซต์(ชำระเงินแล้ว) แต่ส่งเอกสารไปที่หันตรา จะต้องส่งเอกสารใหม่หรือเปล่าค่ะ??

20/10/2559 | phone
Nasvarat

คือ ดิฉันจะสมัครรับตรงปตรีอะคะ เเต่พอเข้าไปกรอกข้อมูล ตรง ชื่อสถาศึกษาเดิม พิมพ์หาชื่อโรงเรียน บางบัวทอง มันขึ้นนะคะ เเต่มันกดเลือกไม่ติด กดเลือกตัวนั้นไม่ได้เลย จะสมัครหลายรอบเเล้วไม่ได้ ช่วยเเก้ไขให้หน่อยนะคะ Q_Q

21/10/2559 | computer
nattapol.j

ประไพภรณ์ 
สามารถดูค่าใช้จ่ายได้ในหัวข้อที่ 4. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา ครับ

27/10/2559 | computer
nattapol.j

Pratchaya
ไม่ต้องส่งใหม่ครับ ทางหันตราจะจัดส่งไปยังศูนย์ที่สมัครให้ครับ

27/10/2559 | computer
nattapol.j

Nasvarat
เบื่องต้นได้ตรวจสอบแล้ว รบกวนลองใหม่อีกครับครับ

27/10/2559 | computer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม