มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณูมิ รับมอบหุ่นยนต์ KUKA รุ่น KR16-L6 จากบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด

             มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณูมิ รับมอบหุ่นยนต์ KUKA รุ่น KR16-L6 จากบริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพศาล  บุรินทร์วัฒนา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรรภูมิเป็นผู้รับมอบ เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กันยายน 25559 ณ บริษัท เวสเทิร์น ดิจิตอล (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

 

จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

|

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม