งานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559

 


       ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา และแนวทางการปฏิบัติในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ในงานปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ปีการศึกษา 2559  ระหว่างวันที่ 23-27 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ทั้ง 4 ศูนย์พื้นที่  

 

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม