โครงการพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2


              สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่ายสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 9 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และหาแนวปฏิบัติที่ดีในการปฏิบัติงานตามภาระกิจของหน่วยงาน เมื่อวันที่ 26-27 พฤษภาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการราชมงคลชมคลื่น วิทยาเขตวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

ภาพ/ข่าว  :  ณัฐพล  จงสมจิตต์
จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม