สวท.จัดประชุมจัดตารางสอนภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2/2560

          สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน จัดประชุมจัดทำตารางสอน ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมพระพิรุณ ชั้น 2 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ (อาคาร 24) โดยมี อาจารย์ศุภณัฐ  แก่นแก้ว  รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  เป็น ประธานการประชุม

                                                                                                                                                                                  ภาพ/ข่าว  :  ภักดี  รัตนวิจิตรสกุล
                                                                                                                                                       จัดทำโดย  :  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

 


 

 

POST:

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม