กำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา ปีการศึกษา 2560

611

POST:


Ked

บัตรนักศึกษาถูกดูดไปในตู้ จะทำบัตรใหม่ต้องใช่อะไรบ้างคะ

08/10/2560 | phone
nattapol.j

คุณ Ked
   
 สามารถติดต่อขอบัตรคืนได้ที่ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ครับ

09/10/2560 | computer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม