รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับ ปวส. และ ป.ตรี

รายการ
ดาวน์โหลด
รายละเอียดการรับสมัคร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี   
   1. ประกาศและปฏิทินการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี
   2. หลักเกณฑ์ และวิธีการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา
   3. จำนวนรับสมัคร คุณวุฒิที่รับเข้าศึกษา ตารางสอบ และรายละเอียดวิชาที่สอบ  
        - ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (รับผู้จบ ปวช./ม.6)
        - ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปี (รับผู้จบ ปวช.)
        - ระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา) และหลักสูตรต่อเนื่อง  (รับผู้จบ ปวส./อนุปริญญา/ปริญญาตรี)
   4. การรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
   5. ค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
   6. กรอกใบสมัครออนไลน์ 
   7. แบบฟอร์มนำส่งรายชื่อพร้อมเอกสารการสมัครเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (เฉพาะรอบที่ 1)    
   8. ใบสมัครด้วยตนเอง หรือสมัครทางไปรษณีย์
   9. ตัวอย่างการกรอกใบสมัครด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ 
   10. จุดบริการรับชำระเงิน
   11. ที่อยู่สําหรับติดหน้าซองสำหรับส่งเอกสารการสมัคร
   12. รายชื่อสถานศึกษาที่ได้รับการพิจารณาจัดสรรบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1  ระบบโควตา
ระเบียบการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 (ระดับ ปวส. และ ป.ตรี)

 

POST:


sumet

การสมัครระดับ ปวส

01/10/2560 | phone
nattapol.j

คุณ sumet
   
  สามารถดูรายละเอียดการรับสมัครระดับ ปวส. ด้านบน หรือ คลิ๊กที่นี่

06/10/2560 | computer
nattapol.j

คุณ นางสาวอิสราวดี ลา
               
ระดับ ปวส. ไม่มีเปิดภาคสมทบครับ

06/10/2560 | computer
Pad

สอบตรงรอบ3ต้องยื่นผลv-netมั้ยค้ะหรือไม่ต้องยื่นก็ได้

06/10/2560 | phone
nattapol.j

คุณ Pad
     ถ้ามีคะแนน V-NEt ก็นำมาใช้ได้ครับ

09/10/2560 | computer
Tas

จบ ปวช.ช่างยนต์ อยากไปเรียนต่อที่ศูนย์สุพรรณลงสาขาไหนได้บ้างครับ ที่เกี่ยวกับยานยนต์

12/10/2560 | phone
nattapol.j

คุณ Tas
 
จบ ปวช.ช่างยนต์ สนใจเป็นสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล หลักสูตร 5 ปี ไหมครับ

16/10/2560 | computer
พสธร สมโภชน์

ถ้าผมจบ ปวส.พืชศสาตร์ อยากไปเรียนต่อที่ศูนย์หันตรา ลงสาขาไหนได้บ้างครับที่เกี่ยวกับพืช

16/10/2560 | phone
nattapol.j

คุณ พสธร สมโภชน์

         จบ ปวส.พืชศสาตร์ สามารถเลือกเรียนได้ รายละเอียดดังนี้ครับ คลิ๊ก!

19/10/2560 | computer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม