ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี รอบที่ 4 รับตรงทั่วไป (เพิ่มเติม 1)

720

>>> คลิ๊กเพื่อกรอกข้อมูลรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา <<< 

>>>กรณีเอกสารไม่ครบ เขียนแบบฟอร์มใบคำร้องทั่วไป (สวท.01)<<<

ศูนย์นนทบุรี 

รายการ
รายชื่อ
  1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  2. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  5. คณะศิลปศาสตร์


ศูนย์พระนครศรีอยุธยา วาสุกรี 

รายการ
รายชื่อ
  1. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ศูนย์สุพรรณบุรี 

รายการ
รายชื่อ
  1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
  2 คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์


ศูนย์พระนครศรีอยุธยา หันตรา 

รายการ
รายชื่อ
  1. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร
  2. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  4. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
  5. คณะศิลปศาสตร์

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------

POST:


สุริยาวุธ แสงไข่

สอบถามครับ ผมกรอกข้อมูลรายงานตัวนักขึ้นทะเบียนนักศึกษาผิดแล้วกดบันทึกไปแล้ว สามารถแก้ไขยังไงได้บ้างให้ถูกต้องครับ ขอบคุณครับ

11/06/2561 | phone
nattapol.j

สุริยาวุธ แสงไข่

สามารถติดต่อขอแก้ไขข้อมูลได้ที่งานทะเบียนศูนย์ที่ได้รับคัดเลือกครับ

12/06/2561 | computer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม