รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบพิเศษ)

733

รายการ
ดาวน์โหลด
  1. ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 (รอบพิเศษ)
  2. จำนานเปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2561 (รอบพิเศษ)
  3. ขั้นตอนการรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา 

 

POST:


นิธิมา เติดประโคน

เเเล้วต้องดาวน์โหลดใหม่สมัครตรงไหนหรอค่ะ หรือไม่ต้องใช้ใบสมัคร

26/06/2561 | computer
nattapol.j

นิธิมา เติดประโคน
รอบพิเศษ ต้องมาสมัครด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัยครับ

26/06/2561 | computer
ภาณุพงศ์ เสี้ยวสกุล

คือ ผมเรียนอยู่ในคณะวิศวกรรมไฟฟ้า ผมอยากย้ายไปเรียน เทคโนโลยีไฟฟ้า ผมต้องทำอย่างไงครับ ต้องทำเรื่องลาออกหรือป่าวครับ

28/06/2561 | computer
nattapol.j

ภาณุพงศ์ เสี้ยวสก�
แนะนำให้ติดต่อที่คณะที่นักศึกษาสังกัดครับ

28/06/2561 | computer

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม