เว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เว็บไซต์เดิม   |   
ข่าวประชาสัมพันธ์
ทำเนียบผู้ประเมิน | 371 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
รายงานประจำปี SAR/CAR | 282 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
แผนงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา | 394 ครั้ง เมื่อ 7 เดือนที่แล้ว
ที่อยู่หน่วยงาน

อาคารบูรณมงคล (อาคาร 32) ชั้น 2 ห้อง 320224 เลขที่ 60 หมู่ที่ 3 ถนนสายเอเซีย ตำบลหันตรา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000

โทรศัพท์ 0 3570 9085

e-mail register@rmutsb.ac.th

PAGE FACEBOOK : สวท. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

สถิติการเข้าชม
  • วันนี้ : 1003 ครั้ง
  • เดือนนี้ : 40914 ครั้ง
  • ปีนี้ : 178155 ครั้ง
  • ทั้งหมด : 276922 ครั้ง
ที่ตั้ง

Copyright ©2020 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ