ประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์
สร้างมาตรฐานการศึกษา พัฒนาระบบบริการ ผสานการใช้เทคโนโลยี
 
ปณิธาน 

บริการด้วยใจ โปร่งใส เที่ยงตรง

พันธกิจ
1)  สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
2)  ส่งเสริมการให้บริการการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาระบบการให้บริการข้อมูลงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ด้วยความถูกต้อง และพัฒนาระบบสารสนเทศ
3)  สร้างมาตรฐานการให้บริการและจัดการสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการให้บริการ
ประเด็นยุทธศาสตร์
1)  ส่งเสริมและสนับสนุนกระบวนการบริหารหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
2)  พัฒนาระบบสารสนเทศที่เอื้อต่อการจัดการศึกษา และผู้ขอรับบริการ
3)  ส่งเสริมระบบการบริหารจัดการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนทุกพื้นที่ตามหลักธรรมาภิบาล 
กลยุทธ์
1)  ส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติ ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน
2)  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ
3)  จัดการศึกษาโดยสร้างความร่วมมือกับสถานประกอบการ เพื่อพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาและอาจารย์ 
4)  เสนอ (ร่าง) ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ แนวทางปฏิบัติ ให้สอดคล้องกับเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
5)  จัดทำแผนการใช้จ่ายเงิน และเอกสารการจัดทำงบประมาณ
6)  พัฒนาระบบงานทะเบียนและประมวลผลให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด
7)  พัฒนาระบบบัตรนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ และระบบฐานข้อมูลของนักศึกษาบนสมาร์ทโฟน
8)  เพิ่มช่องทางการรับชำระค่าบำรุงการศึกษา ค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษาเบ็ดเตล็ด ผ่านอุปกรณ์รับชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Capture: EDC)
9)  สนับสนุนให้บุคลากรมีการพัฒนาตนเองให้มีทักษะทางด้านการใช้ภาษา ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และด้านวิชาชีพ ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานและก้าวเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น
10) ส่งเสริมระบบบริหารจัดการเชิงคุณภาพและบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริม สนับสนุน และรณรงค์ให้บุคลากร มีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์มีจิตอาสา มีคุณธรรมและจริยธรรม
11) นำการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) มาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร


 

 

 

POST:


Warning: Unknown: Your script possibly relies on a session side-effect which existed until PHP 4.2.3. Please be advised that the session extension does not consider global variables as a source of data, unless register_globals is enabled. You can disable this functionality and this warning by setting session.bug_compat_42 or session.bug_compat_warn to off, respectively in Unknown on line 0